TALES OF SILENCE 2014

TALES OF SILENCE
Karel Fonteyne has built a remarkable and strong personal oeuvre, chiefly with black/white work. Fonteyne was never a ‘quick’ photographer: his photographs are extremely intricate, nothing is what it seems at first. ‘Tales of Silence’ is his first project in full colour. It contains hardly any primary colours, it does contain shades of brown, grey, green, every time in a specific atmosphere... …,
The intricacy, the use of colours, the subjects: you could call Fonteyne a painting photographer. Like ‘The Painter’ series he made in 1991 where a painter seems to be editing his own shadow. This is how Fonteyne treats all possible details in the whole photographic process in order to create a unique composition every time. Every composition is unexpected: Fonteyne avoids every self-evidence, every fulfilment of a banal expectation.
This ‘Tales of Silence’ series contains many women – sometimes a man –who each in their own way seem to partly conceal themselves, to divert attention to something ‘else’. But it does not unfold (just), it is like the silence before the storm.
They are fairy tales of silence, and as befits authentic fairy tales: there is a threat, an alienation, sometimes even an injury. A Karel Fonteyne photograph is never gratuitous or opportunistic, but always charged and precisely composed.
Marc RuytersAugust 2014

CONTES DE SILENCE
Karel Fonteyne a bâti une œuvre personnelle forte et remarquable, constituée surtout de travaux en noir et blanc. Fonteyne n’a jamais été un photographe de la rapidité : ses photos sont extrêmement complexes, rien n’est ce qu’il semble d’abord être. Elles comprennent peu de couleurs primaires mais des tons marron, gris, verts, à chaque fois dans une atmosphère spécifique…
La complexité, l’utilisation des couleurs, les sujets : on pourrait appeler Fonteyne un photographe de peinture. Il publie des impressions uniques, pas d’éditions.
C’est ainsi que Fonteyne traite tous les détails possibles dans tout le processus photographique, pour créer à chaque fois une composition unique.
Chaque composition est inattendue : il évite les évidences, les attentes banales.
Les hommes et les femmes qui, à leurs propres yeux, semblent se cacher partiellement détournent l’attention vers “autre chose”. Mais cela ne se dévoile pas, c’est comme le silence avant l’orage. Ce sont des contes de fées de silence et, comme il convient aux contes de fées authentiques, il y a une menace, une aliénation, parfois même une blessure. Une photographie de Karel Fonteyne n’est jamais gratuite ou opportuniste mais toujours chargée et composée avec précision.
Marc Ruyters 201

Inkjet prints on Hahnemuhle archival paper.
Framed in box with museum glass.

dinsdag 14 oktober 2014
Karel Fonteyne met 'Tales of Silence' bij Ingrid Deuss (Antwerpen)

"We are who we were" ... zo omschrijft Karel FONTEYNE (°1950) zijn eigen ontstaansgeschiedenis als mens en fotograaf.
We zijn wie we waren ...het resultaat van de impressies en ervaringen tijdens onze jeugd.
'I AM WHO I WAS' is dan ook de titel van een vroege serie (1968 - 1981), in 2005 herdrukt en in 10 boxen van 20 foto's uitgegeven.
De dichter (en schilder) Paul Snoek noemde Karel Fonteyne in 1976 in dit verband een 'Einzelgänger' die leeft en werkt in een wereld die alleen hij bewoont.

De meest recente serie
TALES OF SILENCE
toont nu bij Ingrid Deuss een andere Karel Fonteyne dan wat we in mei 2013 bij Galerie De Buck bespraken.
Daar zagen we grote werken in zwart-wit uit series als 'Black Earth' en 'Blue Hotel' en kleinere foto's uit de reeks 'Abracadabra' of 'Shapes and things'.
Ook nu weer laat hij een flinke zin voor 'surrealistische' verwijzingen zien, al wordt de blik door het gebruik van een (geheel nieuw)
mild kleurenpalet enerzijds verzacht, terwijl tegelijk de beelden aan zeggingskracht winnen.

De aangeklede figuren uit TALES OF SILENCE worden veel intiemer benaderd dan de naakten uit series als 'Black Earth', 'Blue Hotel' of 'Abracadabra'.
Het heeft wellicht ook met cadrages en situatieschetsen te maken.
Terwijl de personages 'bevroren' lijken in soms banaal aandoende, dan wel ondefinieerbare handelingen,
stralen ze toch een zekere warmte uit. Je krijgt af en toe zin om ze vast te pakken, te helpen, te bevrijden,...
Verwacht geen uitbundige, maar veeleer in zichzelf gekeerde of schijnbaar sterk op een zinloze activiteit gerichte figuren.
U krijgt er wel een wereld vol beeldende poëzie bovenop.
Ik voel inhoudelijke en vormelijke verwantschap met de gekleurde tekeningen van Gideon Kiefer of de schilderkunst van Michael Borremans.
Deze foto's zijn als eenmalige afdrukken overigens even uniek.

Het geheel voelt zich daarenboven perfect thuis in het jonge retro-interieur van de galerie.

Nog een gouden tip in verband met de foto 'COLLECTOR': ceci n'est pas une pipe.
En als ik er dan uit de fraaie collectie toch eentje zou moeten kiezen, doe me dan maar 'THE 12th BOX' (mede omwille van de link naar een werk van David Bestué - Pilar Triangular -dat ik onlangs in Maison Particulière zag).
Laat me u tenslotte de gepersonaliseerde tentoonstellingscatalogus aanbevelen, maar die ontdekt u natuurlijk ter plekke.